Thành phố Viên khi màn đêm dần buông

Ban Du lịch Vienna đang yêu cầu du khách ngừng đọc các đánh giá trực tuyến

Đừng tin tất cả mọi thứ bạn đọc trên internet. Trên thực tế, có lẽ tốt nhất là tránh các đánh giá trực tuyến hoàn toàn, theo một chiến dịch quảng cáo ở Vienna. Theo Telegraph, thành phố Vienna có một chiến dịch du lịch mới có tên Unrating Viennais nói với những người chuẩn bị […]